Studijní texty pro distanční vzdělávání
Operační výzkum - kvantitativní metody

 Základy optimálního rozhodování Základy lineráního programování
Úvod do optimálního rozhodování Základní pojmy lineráního programování
Management science Formulace modelu lineráního programování
Matematické modelování Grafické řešení lineárního programovaní
Systémové modelování Obecné vlastnosti přípustných řešení úlohy lineráního programování
Shrnutí Shrnutí
Klíčová slova Klíčová slova
Kontrolní otázky Kontrolní otázky

Designed for Internet Explorer version 5.0